Podłogi  

Rzadko kiedy podłoga jest wystarczająco równa, by bezpośrednio kłaść na nią wykładzinę, lub kleić płytki. Beton nie utwardzony powierzchniowo łatwo pyli, kruszy się i brudzi. Stąd potrzeba pokrycia go warstwą podkładu podłogowego łatwiejszego do wyrównania oraz niepylącego. Pomiędzy podłogę a zaprawę posadzkową umieszcza się wtedy warstwę izolacji ze styropianu, płyt XPS lub wełny mineralnej z naszej kategorii "Podłogi".
Podłogi na stropach gęstożebrowych i monolitycznych stropach żelbetowych najczęściej wykonywane są w układzie tzw. podłogi pływającej w której – na całej powierzchni i obrzeżach – podłogowa warstwa nośna oddzielona jest od surowego stropu wełna mineralną. Podłoga pływająca to wylewka betonowa grubości około 5 cm, wykonana na wełnie mineralnej. Aby podłoga taka mogła stanowić skuteczną izolację termiczną i akustyczną między kondygnacjami wylewka betonowa na wełnie mineralnej nie może mieć bezpośredniego styku ze stropem i ścianami. Z tego względu wzdłuż całego obwodu ścian powinien być układany pas izolacji obwodowej z pasków wełny mineralnej o wysokości sięgającej do górnego poziomu wylewki betonowej.
od 24,19 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 24,19 zł

  

od 32,53 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 32,53 zł

  

od 27,79 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 27,79 zł

  

od 34,66 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 34,66 zł

  

od 31,40 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 31,40 zł

  

od 24,61 zł

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, stanowiące wierzchnią warstwę w układzie dwuwarstwowym.

od 24,61 zł

  

od 11,50 zł

  

Wełna mineralna skalna w postaci płyt. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa podłóg pływających na stropach masywnych, gdzie warstwę nośną stanowi wylewka o grubości min. 50 mm. Zaleca się stosować w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu użytkowym, np. w budynkach użyteczności publicznej (max. 4,0 kPa).

od 11,50 zł

  

od 23,12 zł

  

Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany i paroprzepuszczalny. Opłata za 1 paletę = 60zł netto

od 23,12 zł

  

od 29,73 zł

  

Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej stropów w podłogach pływających typu lekkiego, ciężkiego oraz suchych.

od 29,73 zł

  

od 27,05 zł

  

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych przeznaczone są do wykonywania podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych. Dzięki doskonałym zdolnościom pochłaniania dźwięków uderzeniowych stanowią skuteczną izolację akustyczną.

od 27,05 zł

  

od 32,00 zł

  

Płyty STEPROCK SUPER z wełny skalnej są przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej podłóg na gruncie na podkładach cementowych jak i również podłóg na stropie w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, salach szpitalnych, hotelach i innych (na podkładach cementowych, anhydrytowych, z płyt OSB-3, z płyt włóknowo-cementowych).

od 32,00 zł

  

od 26,74 zł

  

Płyty STEPROCK PLUS z wełny skalnej są przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej podłóg na stropie w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, salach szpitalnych, hotelach i innych (na podkładach cementowych lub anhydrytowych).

od 26,74 zł

  

od 16,27 zł

  

Płyty PTS przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej podłóg pływających na stropach masywnych betonowych lub z prefabrykatów żelbetowych oraz na stropach gęstożebrowych. W układzie podłogi pływającej stanowi doskonałą izolację przeciw dźwiękom uderzeniowym i powietrznym. Dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi 5kPa.

od 16,27 zł