Podłogi  

Rzadko kiedy podłoga jest wystarczająco równa, by bezpośrednio kłaść na nią wykładzinę, lub kleić płytki. Beton nie utwardzony powierzchniowo łatwo pyli, kruszy się i brudzi. Stąd potrzeba pokrycia go warstwą podkładu podłogowego łatwiejszego do wyrównania oraz niepylącego. Pomiędzy podłogę a zaprawę posadzkową umieszcza się wtedy warstwę izolacji ze styropianu, płyt XPS lub wełny mineralnej z naszej kategorii "Podłogi".
Podłogi na stropach gęstożebrowych i monolitycznych stropach żelbetowych najczęściej wykonywane są w układzie tzw. podłogi pływającej w której – na całej powierzchni i obrzeżach – podłogowa warstwa nośna oddzielona jest od surowego stropu wełna mineralną. Podłoga pływająca to wylewka betonowa grubości około 5 cm, wykonana na wełnie mineralnej. Aby podłoga taka mogła stanowić skuteczną izolację termiczną i akustyczną między kondygnacjami wylewka betonowa na wełnie mineralnej nie może mieć bezpośredniego styku ze stropem i ścianami. Z tego względu wzdłuż całego obwodu ścian powinien być układany pas izolacji obwodowej z pasków wełny mineralnej o wysokości sięgającej do górnego poziomu wylewki betonowej.
od 14,31 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 14,31 zł / m²

  

od 20,39 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 20,39 zł / m²

  

od 17,42 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 17,42 zł / m²

  

od 22,12 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 22,12 zł / m²

  

od 20,86 zł / m²

  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachów niewetyloanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa podkładowa w dwuwarstwowym systemie izolacyjnym ISODACH, łącznie z płytą ISOROOF-T oraz nadaje sie do podłóg pod podkładem posadzkowym.

od 20,86 zł / m²

  

od 23,69 zł / m²

  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO oraz może służyć jako izolacja podłóg pod podkładem posadzkowym.

od 23,69 zł / m²

  

od 27,30 zł / m²

  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji stalowej lub betonowej w systemie jednowarstwowym ISODACH MONO, podłóg przeznaczonych pod wylewkę betonową jak i jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.

od 27,30 zł / m²

  

od 25,46 zł / m²

  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia w dwuwarstwowym w systemie izolacji ISODACH łącznie z warstwą podkładową ISOPANEL-D.

od 25,46 zł / m²

  

od 18,65 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej.

od 18,65 zł / m²

  

od 14,51 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, stanowiące wierzchnią warstwę w układzie dwuwarstwowym.

od 14,51 zł / m²

  

od 18,74 zł / m²

  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej.

od 18,74 zł / m²

  

od 0,00 zł / m²

 Dostępny na specjalne zamówienie 

Wełna mineralna produkowana z włókien skalnych w postaci płyt. Zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa podłóg pływających na stropach masywnych, gdzie podłogową warstwę nośną stanowi wylewka o grubości min. 50 mm. Produkt zaleca się stosować w pomieszczeniach o mniejszym obciążeniu użytkowym, np. w budynkach...

od 0,00 zł / m²

 Dostępny na specjalne zamówienie 

od 0,00 zł / m²

 Dostępny na specjalne zamówienie 

Wełna mineralna produkowana z włókien skalnych w postaci płyt. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa podłóg pływających na stropach masywnych, gdzie podłogową warstwę nośną stanowi wylewka o grubości min. 50 mm. Zaleca się stosować w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu użytkowym, np. w budynkach...

od 0,00 zł / m²

 Dostępny na specjalne zamówienie 

od 13,95 zł / m²

  

Płyta izolacyjna z mineralnej wełny szklanej. Produkt jest nielaminowany i paroprzepuszczalny.

od 13,95 zł / m²

  

od 0,00 zł / m²

  

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających. Przeznaczone są do ocieplenia podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty OSB-3 (pióro-wpust 4 stronny).

od 0,00 zł / m²

  

od 0,00 zł / m²

  

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających, przeznaczone do ocieplania podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty 2E22 Fermacell.

od 0,00 zł / m²

  

od 17,00 zł / m²

  

Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej stropów w podłogach pływających typu lekkiego, ciężkiego oraz suchych.

od 17,00 zł / m²

  

od 15,09 zł / m²

  

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych przeznaczone są do wykonywania podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych. Dzięki doskonałym zdolnościom pochłaniania dźwięków uderzeniowych stanowią skuteczną izolację akustyczną.

od 15,09 zł / m²

  

od 16,97 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej stanowiące warstwę podkładową w układzie dwuwarstwowym dachów płaskich.

od 16,97 zł / m²

  

od 16,97 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej stanowiące warstwę wierzchnią o podwyższonych parametrach.

od 16,97 zł / m²

  

od 19,93 zł / m²

  

Płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej układzie jedno lub dwuwarstwowym dachów płaskich.

od 19,93 zł / m²

  

od 22,69 zł / m²

  

Twarde płyty z wełny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej stanowiące wierzchnią warstwę w układzie dwuwarstwowym.

od 22,69 zł / m²

  

od 10,09 zł / m²

  

Płyta dźwiękochłonna SSB 1 to niepalna izolacja z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających. Orientacja włókien w płycie jest głównie pozioma co wpływa na mniejszą wartość sztywności dynamicznej płyty i oznacza lepszą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

od 10,09 zł / m²