Paski z wełny mineralnej  

Niepalne pasy z wełny mineralnej służą do izolacji podłóg pływających. Zapewnieniają skuteczną dylatację akustyczną między podkładem podłogi, a ścianami. Doskonale tłumią drgania i dzwięki uderzeniowe. Paski montujemy do ścian za pomocą dwustronnej taśmy montażowej, pionowo po obwodzie podłogi. Na koniec należy przyciąć nadmiar dylatacji do górnego poziomu podłogi.